.szöveg

Tartalma

Akt I Szene 1

I. felvonás 1. jelenet – Esztergom vára

Hermann István hálószobájába lép. István már lefeküdt, de nem tud aludni – vagy éppen most ébredt? Felkel, iszik egy kortyot, megáll egy írópultnál és átfutja jegyzeteit.

Akt I Szene 2

I. felvonás 2. jelenet – Esztergom vára

István atyjának, Géza nagyfejedelemnek egészen más tervei vannak fiával.

Megérkezik István és Adalbert. Géza elmagyarázza nekik, hogy a szövetségkötés és a Gizellával való házasságkötés szükséges.

Akt I Szene 3

I. felvonás 3. jelenet – Esztergom vára

Adalbert távozása után Istvánnak kétségei támadnak, hogy meg tud-e felelni atyja igényeinek. Adalbert ingerült szavai pedig bosszantják.

Géza küldötte visszatér Bajorországból. Természetesen először urát tudósítja útjáról. Majd Istvánnal találkozik, hogy Gizelláról beszámoljon.

Akt I Szene 4

I. felvonás 4. jelenet – bankett az esztergomi várban

Géza, István és Adalbert magyar nemesek társaságában ünnepelnek, amikor megérkezik a hír, hogy Henrik beleegyezett István és Gizella házasságába.

Ám egyszerre megszólalnak ellenkező hangok is: a közelmúltat ismerő lovagok félnek.

Akt II Szene 1

II. felvonás 1. jelenet – egy bajorországi kolostor

Gizella néhány udvarhölgyével a kolostorkertben beszélget és hímez. Szobalánya egészen közel állva hozzá rábíz egy titkot. Eközben elszólja magát, amiből kiderül, hogy Gizella bátyja, Henrik kapcsolatba lépett a magyarokkal, hogy húgát egy magyar herceggel összeházasítsa.

Akt II Szene 2

II. felvonás 2. jelenet – a püspök lakosztálya

A püspök megkapja egy futár révén a hírt, hogy Henrik bajor herceg elhunyt és fia, Henrik, a leendő császár vette át az uralmat a hercegségben. Keresztet vet, imába merül, majd diadalittasan rázza öklét s összegyűri a pergament.

Majd pultjához ülve írni kezd egy kupa bor mellett.

Akt II Szene 3

II. felvonás 3. jelenet – egy bajorországi kolostor

Henrik herceg meglátogatja testvérét, hogy beszámoljon neki terveiről. Gizella gyászban, meglepetten fogadja bátyját. Henrik gyengéden karon fogja és beavatja terveibe. Most, hogy atyjuk meghalt, elképzeléseit szabadon valóra válthatja. Nemrég fogadta István követét…

Gizella kétkedve hallgatja, elengedi karját és ellép mellőle. Nem teljesen világos számára saját szerepe e tervekben, de kezdi megérteni, hogy eddigi kolostori életének vége szakad. Bátyja szavai félelmet keltenek benne.

Keresztet vet, és borzadva, megütközve néz bátyjára. Nem ismer rá.

Akt II Szene 4

II. felvonás 4. jelenet – egy bajorországi kolostor

Miközben Henrik a hatalomról fantáziál, Gizella megpróbálja megérteni, mi történt. Először magában énekel. Henrik annyira magával van elfoglalva, hogy kezdetben meg sem hallja.

Gizella meg van döbbenve, könnyek szöknek a szemébe. Henrik karjaiba zárja, bár vonakodva enged csak neki, majd homlokon csókolja. Gizella beletörődve bólint.

Akt III Szene 1

III. felvonás 1. jelenet – a scheyerni vár kápolnája

István és kísérete érkezik bár békésen, mégis látványos külsőségek közt. Bajor asszonyok fogadják őket.

Akt III Szene 2

III. felvonás 2. jelenet – a scheyerni vár kápolnája

Néhány táncot követően egy énekes gunyoros dalt ad elő.

Akt III Szene 3

III. felvonás 3. jelenet – a scheyerni vár kápolnája

A püspök felháborodik, hiszen az ének neki szól. Közben egy pap latinra fordítja a magyarok számára a dal szövegét. Az énekes zavarba jön, de ráébred, hogy a püspök mérges, ezért tiszteletteljesen meghajolva a háttérbe vonul. Henrik érdeklődik a püspök tervei iránt.

Ezalatt István megkapja a futártól a fordítást. Nagyot kacag először, majd elkomorodik.

Akt III Szene 4

III. felvonás 4. jelenet – a scheyerni vár kápolnája

István és Gizella bevonulnak a templomba. Adalbert és a püspök vezetik az esküvői ceremóniát. István és Gizella örök hűséget esküsznek egymásnak.

Akt III Szene 5

III. felvonás 5. jelenet – a scheyerni várban a szolgák szállása

Az esküvő utáni reggelen a futár és a szobalány még nem kelt föl.

Epilog

Epilógus – a scheyerni vár kápolnája

Istvánnak uralkodása során sikerült terveit keresztülvinnie. Gizellával együtt folytatta népe megtérítését. Jó viszonyt ápolt a bajorokkal továbbra is. Halála után Gizellát ellenségei kezéből kellett kiszabadítani. Egy kolostor apátnőjeként végül ő is megvalósíthatta álmait.

language selection de hu


Tartalom:

A mű cselekménye
Az ötlettől a megszületésig
Interjú Claudia Fabrizekkel
Linkek Istvánról és Gizelláról
Műhelyest 1.
Szöveg, cselekmény, zene
Történelmi háttér
Tartalma
Zene
Videó
DVD-Videó

A projekt az Schyren-GymnasiumImpresszium | Magyar fordítás: Ádám Koncz | © Hans-Georg Haehnel, Pfaffenhofen, 08.12.2022