.szöveg

Történelmi háttér

Gizella és István története saját koruknál korábban kezdődik, mégpedig a magyarok augsburgi vereségével 955-ben. Ezután a magyarok egy új életstílus elfogadására kényszerültek: letelepedtek.

Ezzel a gyökeres váltással együtt járt a magyarok megtérítése is, amelyet főként Géza, István apja szorgalmazott, aki fiát megkereszteltette és kizárólag keresztény hitben neveltette. Hogy az új hitet még jobban megerősítse, az ifjú magyar herceg a bajor hercegnőt vette feleségül. Együtt számos templomot alapítottak, többek közt a veszprémi székesegyházat, ahol emlékművük is található.

István király uralkodásának nagyszerűsége ellenére a musical esküvőjükről szól. A házasságkötésnek mind ideje, mind helye vitatott a történészek körében.

A házasságot minden bizonnyal 995-ben vagy 996-ban kötötték a Scheyern-Wittelsbach grófok várkápolnájában, más források azonban Regensburgba helyezik az esküvőt és abból indulnak ki, hogy Scheyern városában csak az eljegyzés történt – akkori szokás szerint akár a vőlegény távollétében is.

Az a tény, hogy az esküvő időpontjáról is helyszínéről nincs megegyezés, azzal függ össze, hogy a középkorban a házasságkötésnek csak a ténye volt lényeges, nem pedig a hol és mikor kérdése.

A musicalben a lehető legkorábbi időpontra, 995-re esett a választás, amint ez Hermann von Reichenau krónikaíró-költő-matematikusnál található.

Hermann von Reichenau a musicalben maga is szóhoz jut és elbeszélőként vezet végig a cselekményen.

Claudia Fabrizek

language selection de hu


Tartalom:

A mű cselekménye
Az ötlettől a megszületésig
Interjú Claudia Fabrizekkel
Linkek Istvánról és Gizelláról
Műhelyest 1.
Szöveg, cselekmény, zene
Történelmi háttér
Tartalma
Zene
Videó
DVD-Videó

A projekt az Schyren-GymnasiumImpresszium | Magyar fordítás: Ádám Koncz | © Hans-Georg Haehnel, Pfaffenhofen, 08.12.2022